Направа на нова ел инсталация от опитен и лицензиран електротехник кв. Изток

В град с големината на София строителството и електроремонтите са в голям обем, който изисква огромен брой лицензирани електротехници. Всички ремонти от индустриалните обекти, офиси или домове лицензираният електротехник, този който е дипломиран и голям практически опит е от ключово значение за безопасната работа на електрическите инсталации и уреди. Тук идва и масовият проблем по строителните обекти и спешни аварийни електро услуги. А той е че над 90% от майсторите представящи се като електротехници нямат никаква теория, знания преподавани в учебни заведения. Опитът им е придобит от подобни на тях по предишни обекти което е опасно и финансово неизгодно за клиентите.

На обекта които ви показваме е изпълнена нова ел. инсталация покриваща всички БДС стандарти. Спазени са всички нормативи и наредби, електрическата ел. инсталация е изпълнена изцяло от опитни и квалифицирани наши електротехници

 

 

Всички височини, отстояния и спецификация на бъдещи уреди са спазени и предвидени. Сигурно се питате защо го казваме това? Всекидневните ни повиквания от клиенти за отстраняване или откриване на проблеми ни срещат с грешно изпълнени ел. инсталации, грешно предвидени отстояния на кабели около отвори, неправилно предвиждане на бъдещите ел уреди. Всичко това води до неприятни нови ремонти при вече свършил ремонт. За това ако желаете може да се доверите на нас , което ще ви спести подобни проблеми и главоболия. Ние ще ви консултираме от самото начало до самият край кое и как е най- добро и ползотворно за вас.

(Visited 49 times, 6 visits today)