Направа на ел. инсталация апартамент в София

 

 

Имахме задача да планираме подробен проект на електроинсталацията на апартамент намиращ се в кв. Изток. Работата ни включваше точното планиране на нуждите от електрически уреди и тяхното точно разположение. Направихме точен разчет на всички нужди от електрически уреди и съставихме проект в които всички отделни токови кръгове и мощности бяха изчислени правилно. Електрическото табло беше оборудвано с апаратура от висок клас и с допълнителна високочувствителна апаратура против пренапрежение и токови удари.

Цялото окабеляване беше извършено в рамките на 7 работни дни, като в часовете между 14 и 16 часа сме спазвали изискванията да не се вдига никакъв шум.

(Visited 89 times, 5 visits today)