Цени

Актуализирани цени на нашите електро услуги за 2021 година град София.

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИМЯРКАЦЕНА
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х1,5мм2 до височина 3,00млм1,50лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х1,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм1,60лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х2,5мм2 до височина 3,00млм1,65лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х2,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм1,80лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х4мм2 до височина 3,00млм1,85лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х4мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм1,95лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х6мм2 до височина 3,00млм2,90лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х6мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм3,80лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х10мм2 до височина 3,00млм3,90лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х10мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм4,90лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х16мм2 до височина 3,00млм4,90лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х16мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм5,80лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х25мм2 до височина 3,00млм5,90лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х25мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм6,90лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х1,5мм2 до височина 3,00млм1,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х1,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм1,80лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х2,5мм2 до височина 3,00млм1,90лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х2,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм2,00лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х4мм2 до височина 3,00млм2,00лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х4мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм2,50лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х6мм2 до височина 3,00млм2,65лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х6мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм3,65
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х10мм2 до височина 3,00млм3,60лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х10мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм4,90лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х16мм2 до височина 3,00млм4,90лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х16мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм4,70лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х25мм2 до височина 3,00млм5,60лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х25мм2 по таван и стени до 3,00м Височиналм6,90лв
Монтаж на UTP - FTP кабелилм1,20лв

ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАБОТИМЯРКАЦЕНА
Монтаж на контакти за вгражданебр5,50лв
Монтаж на външни контактибр7,50лв
Монтаж ключовебр6,50лв
Монтаж и свързване на бойлерно таблобр15,00лв
Монтаж на вентилаторбр15,00лв
Монтаж на осветително тяло тип плафон до 3,20м височинабр15,00лв
Монтаж на осветително тяло размер 60х60 до 3,20м височинабр35,00лв
Монтаж на прожектор до 3,20м височинабр35,00лв
Монтаж на луничкибр5,00лв
Монтаж на LED осветление - скрито осветление в алуминиев профиллм10,00лв
Монтаж на траф за LED осветлениебр10,00лв
Свързване на ел. щорабр20,00лв
Свързване на Бойлербр30,00лв
Свързване на готварска печкабр20,00лв
Монтаж на ел. лира и подвързванебр50,00лв
Монтаж и подвързване на еднополюсен предпазител в ел. таблобр10,00лв
Монтаж на триполюсен предпазител в ел. таблобр15,00лв
Монтаж подвързване на дефектнотокова защита в ел таблобр25,00лв
Монтаж и подвързване на часовник в ел. таблобр15,00лв
Монтаж и подвързване на контактор в ел. таблобр25,00лв
Монтаж и подвързване на катоден отводител в ел. таблобр55,00лв
Изграждане на земно / набиване на кол за заземление.бр95,00лв

ДРУГИ ЕЛЕКТРО УСЛУГИМяркаЦена
Копаене на канал по стени тухла или мазилкалм5,00лв
Копаене на канал по стени бетонлм10,00лв
Направа на отвор в ГК и монтаж на конзолабр2,00лв
Направа на отвор в тухла и монтаж на конзолабр5,00лв
Направа на отвор в бетон и монтаж на конзолабр10,00лв
Направа на отвор в тухла доставка и монтаж на разклонителна кутиябр5,00лв
Направа на отвор в бетон доставка и монтаж на разклонителна кутиябр10,00лв
Свързване на разклонителна кутиябр5,50лв
Направа на отвор за ел.табло до 16 модула в тухлабр35,00лв
Направа на отвор за ел.табло до 16 модула в бетонбр50,00лв
Монтаж на конзола на ел.таблобр25,00лв
Направа на отвор в под и монтаж на подова кутия до 12 модулалм45,00лв
Монтаж на кабелни скари 100/100ммлм8,60лв
Монтаж на кабелни скари 200/100ммммбр10,60лв
Монтаж на ПВЦ канали до 20/20лм4,30лв
Монтаж на ПВЦ канали до 60/60лм5,00лв
Монтаж на ПВЦ канали до 200/100лм6,50лв
Полагане на гофрирана тръба до Ф16лм1,60лв
Полагане на гофрирана тръба от Ф18 до Ф23лм1,80лв
Направа на заземление с кол поцинкована шина и дължина 150ммбр95,00
Прозвъняване на ел. инсталациябр75,00лв
Изрязване на отвор Ф68 за луна в ГКбр2,00лв
Изрязване на отвор по голям от Ф68 за луна в ГКбр5,50лв