Цени

Актуални Цени електро услуги за 2021 година София

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ МЯРКА ЦЕНА
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х1,5мм2 до височина 3,00м лм 1,40лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х1,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 1,50лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х2,5мм2 до височина 3,00м лм 1,50лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х2,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 1,60лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х4мм2 до височина 3,00м лм 1,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х4мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 1,80лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х6мм2 до височина 3,00м лм 2,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х6мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 3,60лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х10мм2 до височина 3,00м лм 3,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х10мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 4,70лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х16мм2 до височина 3,00м лм 4,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х16мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 5,60лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 3х25мм2 до височина 3,00м лм 5,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 3х25мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 6,70лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х1,5мм2 до височина 3,00м лм 1,50лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х1,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 1,60лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х2,5мм2 до височина 3,00м лм 1,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х2,5мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 1,80лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х4мм2 до височина 3,00м лм 1,80лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х4мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 2,30лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х6мм2 до височина 3,00м лм 2,45лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х6мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 3,45
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х10мм2 до височина 3,00м лм 3,40лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х10мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 4,70лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х16мм2 до височина 3,00м лм 4,70лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х16мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 4,50лв
Полагане по конструкция или кабелна скара на кабел СВТ 5х25мм2 до височина 3,00м лм 5,40лв
Монтаж със скоби на кабел СВТ 5х25мм2 по таван и стени до 3,00м Височина лм 6,70лв
Монтаж на UTP - FTP кабели лм 1,00лв

ДРУГИ ЕЛЕКТРО УСЛУГИ Мярка Цена
Копаене на канал в тухла лм 5,00лв
Направа на отвор в ГК и монтаж на конзола бр 1,50лв
Направа на отвор в тухла и монтаж на конзола бр 5,00лв
Направа на отвор в бетон и монтаж на конзола бр 10,00лв
Направа на отвор в тухла доставка и монтаж на разклонителна кутия бр 5,00лв
Направа на отвор в бетон доставка и монтаж на разклонителна кутия бр 10,00лв
свързване на разклонителна кутия бр 4,50лв
Направа на отвор за ел.табло до 16 модула в тухла бр 35,00лв
Направа на отвор за ел.табло до 16 модула в бетон бр 50,00лв
Монтаж на конзола на ел.табло бр 15,00лв
Направа на отвор в под и монтаж на подова кутия до 12 модула лм 35,00лв
Монтаж на кабелни скари 100/100мм лм 8,60лв
Монтаж на кабелни скари 200/100мммм бр 10,60лв
Монтаж на ПВЦ канали до 20/20 лм 4,30лв
Монтаж на ПВЦ канали до 60/60 лм 5,00лв
Монтаж на ПВЦ канали до 200/100 лм 6,50лв
Полагане на гофрирана тръба до Ф16 лм 1,40лв
Полагане на гофрирана тръба от Ф18 до Ф23 лм 1,60лв
Направа на заземление с кол поцинкована шина и дължина 150мм бр 75
Прозвъняване на ел. инсталация бр 35,00лв
Изрязване на отвор до Ф78 за луна в ГК бр 2,00лв
Изрязване на отвор по голям от Ф78 за луна в ГК бр 3,50лв
#customers { font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif; border-collapse: collapse; width: 70%; } #customers td, #customers th { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; } #customers tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;} #customers tr:hover {background-color: #ddd;} #customers th { padding-top: 12px; padding-bottom: 12px; text-align: left; background-color: #4CAF50; color: white; }

ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИ РАБОТИ МЯРКА ЦЕНА
Монтаж на контакти за вграждане бр 5,00лв
Монтаж на външни контакти бр 6,50лв
Монтаж ключове бр 5,00лв
Монтаж и свързване на бойлерно табло бр 15,00лв
Монтаж на вентилатор бр 15,00лв
Монтаж на осветително тяло тип плафон до 3,20м височина бр 12,00лв
Монтаж на стандартно таванно осветително тяло 3,20м височина бр 15,00лв
Монтаж на прожектор до 3,20м височина бр 15,00лв
Монтаж и свързване на лунички бр 5,00лв
Монтаж на LED осветление - скрито осветление без профил лм 10,00лв
Монтаж на LED лента на скрито осветление в алуминиев профил лм 10,00лв
Монтаж и свързване на траф за LED осветление бр 10,00лв
Монтаж и свързване на контролер за LED осветление бр 10,00лв
Свързване на ел. щора бр 20,00лв
Свързване на Бойлер бр 20,00лв
Свързване на готварска печка бр 20,00лв
Монтаж на ел. лира и подвързване бр 50,00лв
Монтаж и подвързване на еднополюсен предпазител в ел. табло бр 10,00лв
Монтаж на триполюсен предпазител в ел. табло бр 15,00лв
Монтаж подвързване на дефектнотокова защита в ел табло бр 25,00лв
Монтаж и подвързване на часовник в ел. табло бр 15,00лв
Монтаж и подвързване на контактор в ел. табло бр 25,00лв
Монтаж и подвързване на катоден отводител в ел. табло бр 25,00лв
Изграждане на земно / набиване на кол за заземление бр 110,00лв