електротехник за монтажи

Монтаж на осветителни тела и фото клетки за движение Банишора

На обект жилищна кооперация Банишора бяхме потърсени поради проблем с осветлението в общите части. Кооперацията състояща се от 6 отделни етажа , фоайе, гаражи и стълбища имаше  в повече от половината зони липса на осветление. Причините бяха много и най-различни,  от блокирали ключове и изгорели апаратури до нагорели захранващи трасета, изгорели осветителни тела и връзки.

Нашите електро услуги се изразиха във:

 • Прозвъняване на цялата осветителна ел инсталация
 • Изчисляване на всички зони проектиране за контрол на осветлението с сензори за движение
 • Демонтаж на над 100 осветителни тела
 • Проверка на всички токови излази и точно обозначаване на фази , нули и земя
 • Частично преправяне на съществуващата ел инсталация
 • Демонтаж на изгоряла апаратура в ел таблото
 • Преработка на съществуващото ел табло и удължаване и изолиране на електрически кабели
 • Доставка и монтаж на над 100бр  нови осветителни тела
 • Доставка и монтаж на 40 броя сензори за движение радиус 360° и обхват 10 метра
 • Настройка и тестване на всички сензори и осветителни тела
 • Срок в който изпълнихме електро услугата 5 работни дни

 

 

 

Съвети ако имате нужда от електротехник за монтаж и настройка на сензор за движение

Монтажът и настройката на сензор за движение за осветление зависят от много фактори, включително от конкретната модел и местоположението, където ще бъде инсталиран. Въпреки това, има някои общи стъпки, които могат да ви помогнат да монтирате и настроите сензора за движение за осветление правилно:

 1. Електротехникът трябва да  изчисли място за монтаж на сензора за движение, където той може да обхваща зоната, която желаете да осветите при движение.
 2. Електротехника трябва да прецени подходяща височина за монтаж на сензора за движение, която да е във обхвата на хората.
 3. Монтажът на сензора за движение трябва да е на подходящ вид стойка или основа, която да го държи стабилно и сигурно.
 4. Свързването на сензора за движение ел техника трябва да спазвате  фазата и нулата на захранването .
 5. Електротехникът трябва да настрои параметрите на сензора за движение според вашите нужди. Това включва настройка на чувствителността, времето за задържане на светлината и дистанцията за обхват на детектора.
 6. Тествайте сензора за движение, за да се уверите, че работи правилно и осветлява зоната, която желаете при движение.

Забележка: За  монтаж и настройка на вашия  сензор за движение, ние не носим отговорност ако си го монтирате сами. Препоръчваме най-добре се обърнете към наш високо квалифициран електротехник, който да го свърже и монтира професионално.

(Visited 50 times, 6 visits today)