Често допускани грешки при изграждане на ел инсталация в жилище

Изграждането на електрическа инсталация в жилище изисква спазване на различни стандарти и правила за сигурност. Ето някои от основните грешки и неправилности, които трябва да се избегнат при изграждането на една електрическа инсталация:

1.Използване на некачествени материали: Използването на некачествени или неподходящи електрически материали може да доведе до проблеми като късо съединение, пожар или дори токов удар. За това ние използваме само и единствено материали на производители, които сме изпитали през годините и сме имали наблюдения върху тях след дълъг преиод от време.

 

2.Неправилна инсталация на контакти и ключове: Контактите и ключовете трябва да бъдат монтирани правилно, съгласно инструкциите на производителя и съобразени с електрическите стандарти за безопасност . Неправилно монтираните контакти могат да предизвикат токов удар или късо съединение.

3.Претоварване на електрическите вериги: Претоварването на електрическите вериги, като свързване на твърде много уреди към един токов кръг, може да доведе до прегряване и опасност от пожар. За това ние винаги съобразвяваме плановете на клиентите ни за разположение и мощностите на бъдещите им електрически уреди.

4.Липса на заземяване: Заземяването е важна част от електрическата инсталация и помага за предотвратяване на токови удари. Липсата на заземяване е сериозен риск за безопасността, която често е пренебрегвана от собствениците.

5.Неправилно разпределение на електрическите кръгове на ел. инсталацията: Разпределението на контактите по стаите и предпазителите в електрическото табло трябва да бъде планирано така, че да отговаря на нуждите на потребителите. Например, недостатъчен брой контакти може да доведе до използване на разклонители или удължители, което е потенциално опасно. Ние правилно изчисляваме и разпределяме мощностите по  електрическата инсталация така, че тя да държи с поне 35% в резерва на всеки токов кръг.

6.Неспазване на електрическите стандарти: Необходимо е да се спазват всички приложими електрически стандарти и регулации при проектирането и изграждането на инсталацията. За тях може да прочетете тук: електрическите стандарти за безопасност

 

 

Така изглеждаше кабела пуснат за готварка перка

Връзка за удължаване на електрически кабел неправилно и изключително опасно направена

 

7.Липса на електрическа безопасност: Правилната изолация на електрическите проводници и уреди е от съществено значение. Липсата на изолация може да доведе до късо съединение, токов удар и пожар. Често електрическите връзки и разклонения на електрическата инсталация са направени непрофесионално и опасно.

 

Ако искате да се подсигурите за всичко написано по горе може да се доверите на нашият опит и професионализъм. Всеки единнаш електротехник е дипломиран като такъв с нужната група за безопасност и дългогодишен опит. За връзка с нас може да се обадите на 0876 733 901 или  видите повече тук КОНТАКТИ 

 

 

(Visited 125 times, 15 visits today)

Leave a Comment