Ел. изграждане

Ел. инсталация на жилищна сграда

Цалостно окабеляване на апартаменти в сграда с повече от  67 апартамента.


На обект намиращ се в квартал Изток сме извършили цялостно окабеляване на апартаменти на груб строеж. Електро услугите които сме изпълнили на този обект са:

 1. Залагане на ПВЦ тръби в арматурна заготовка
 2. Силово окабеляване за контакти и осветление
 3. Монтаж на електрически конзоли в тухла и бетон
 4. Монтаж и свързване на разклонителни кутии
 5. Прокопаване на канали в тухла и бетон
 6. Полагане на слаботокова инсталация
 7. Изграждане на СОТ
 8. Изграждане на пожароизвестителна инсталация
 9. Оборудване, монтаж и свързване на електромерно табло
 10. Монтаж и свързване на разпределителни табла  на нива гаражи
 11. Доставка , монтаж и свързване на апартаментни ел. табла

Електро изграждане отговарящо на високите изисквания на клиента


Ние като професионалисти никога не правим компромиси с работата си. Цялата ел. инсталация която сме изградили на сградата отговаря на 100% на всички изисквания заложени в проекта и съблюдавани от техническите ръководители.Всички сечения на кабели ,тяхното полагане е съблюдавано стриктно. При всеки завършен апартамент за допълнителна сигурност е извършена проверка на ел. инсталацията от двама високо квалифицирани електротехници.

[robo-gallery id=“2389″]

 

направа на електро на апартамент в софия

Изграждане на нова ел инсталация апартамент

[robo-gallery id=“2375″]Ел. проектиране съобразено с нуждите на клиента


Едни от най-масовите видове апартаменти са панелките. Инсталацията на които е на повече от 30 години , кабелите са нагоряли и изолацията се е втвърдила или направо напукала. Апартамента на който изградихме нова ел. инсталация кабелите бяха точно такива, нагоряли и с напукана изолация. Поради ограниченото време с което разполагаше клиента за ремонт беше поискано от нас да изградим напълно нова ел. инсталация в кухнята, осветление и удължаване ,изолиране и вкопаване на всички останали контакти.

 

Кухнята на клиента е опроводена с 3 жилен проводник изтеглен по стени и тавани , вкопан в канали и всички разклонения извършени в разклонители кутии за вграден монтаж. Преработка на стари кабелни връзки за осветление (неправилни свързани , прекъсващи нулата) които при монтаж на ново LED осветителни тяло при изключен ключ ще имат самото осветително тяло ще има една слаба неприятна подсветка.

Направени са отделни линии за:

 1. Осветление
 2. Контакти кухненски плот и хладилник
 3. Пералня
 4. Съдомиялна
 5. Вградена фурна
 6. Керамичен котлон

Направен е нов излаз за бойлер, осветлението е изпълнено с девиаторни и кръстати ключове по коридорите и серийни и единични ключове по стаите и санитарните помещения.

Предварителна подготовка при нашите електро услуги


Преди започване на ел. изграждането на апартамента заедно с клиента беше обсъдено всички видове електроуреди които ще са им нужни при нанасяне в жилището. Това е важно за нас защото така ние можем да изчислим и предвидим бъдещата ел. инсталация. Точното место на ел. уредите в кухнята също е много важно,защото има опасност  някой излаз или контакт да е в по страни от предназначеното му за това място.

Цялата ел. инсталация беше прозвънена за да сме сигурни ,че когато дойде момента за монтаж на новото ел. табло и доприсъдиняване на допълнителната изградена ел. инсталация всичко ще работи сигурно и качествено.

Всички кабели излизащи от ел. таблото бяха разкачени и надписани (да няма напрежение в тях по време на строителството) , кабели с лоша изолация или нагоряли бяха подменени.

На въпросния апартамент не можем да  покажем снимки на завършен на апартамент по молба на клиента.

 

Електротехник софия

Изграждане на нова ел инсталация в ЕПК блок

 

 

Една от основнитени електро услуги е изграждане на нови ел. инсталации или поправка на стара съществуваща ел. инсталация и добавяне на нови токови кръгове към нея. Тук ще ви покажем един наш обект , апартамент част от ЕПК блок (пълзящ кофраж). Работата по такива апартаменти е много трудна поради допълненията е ел. инсталацията които са

правени в последствие през годините. В апартаменти като този липсват разклонителни кутии, връзките между кабелите не са усукани правилно и са хлабави ,недобре изолирани , като на места даже липсва изолация. Наставяни всякакъв вид кабели несъответстващи за предназначението за което са предвидени.

 

 

Прокопаването на каналите в бетона също е много трудоемко, прашно и бавно.Направата на отвори в бетона за монтажа на електрически конзолни кутии и разклонителни кутии също.

На този апартамент сме пуснали изцяло нова инсталация за:

 1. Кухня контакти плот и хладилник
 2. Готварска печка за вграждане
 3. Готварски котлон
 4. Пералня
 5. Съдомиялна
 6. Бойлер
 7. Килматици на отделни токови кръгове
 8. Осветление
 9. Монтаж на апартаментно табло с дефектнотокова защита

 

Извършили сме още електромонтажи на:

 1. Монтаж на осветителни тела
 2. Монтаж на ключове и контакти
 3. Монтаж на LED осветления
 4. Свързване на електрически бойлер

 

Благодарение на нашите електро услуги ние се вмъкнахме в изключителни кратките срокове зададени от клиента.Апартаментът е издаден в срок , с напълно работеща ел. инсталация отговаряща на всички изисквания и стандарти.

 

окабеляване на къща

Ел изграждане на къща в София


Предоставяме ви един от последните завършени обекти в София. Обектът е къща на която сме изградили цялостна силова ел инсталация, слаботокова инсталация и монтаж на ново ел. табло с автоматични предпазители и дефектнотокови защити.

Предварително планиране


При предстоящ цялостен ремонт на вашият дом едно от най-важните неща е електрическата инсталация. Тя трябва да бъде изчислена така че всеки един електрически уред да работи безопасно и функционално.Електрическата инсталация се разпределя по отделни кръгове и различни сечения на кабелите осигуряващи нужната  сигурна работа на ел. инсталацията.

Изпълнение


Изграждането на ел инсталацията на къщата е извършено с три жилен мостови кабел вкопан в канали в мазилка и бетон, закрепен с ПВЦ скоби. Контактите във всяка една стая са отделени на отделен токов кръг. Уреди като бойлер,пералня, съдомиялна,готварска печка, котлони, климатици са разделени на отделни токови кръгове с нужното сечение на кабела според тяхната мощност.

Монтирано е ново ел табло с дефектно токови защити и автоматични предпазители висок клас , което ще гарантира сигурна защита от късо съединение, претоварване или токова оттечка. Извършено е още: монтаж на осветителни тела, монтаж на ключове и контакти, монтаж на външни осветителни тела.