Как да се предпазим от кражба на ток

Кражбите на ток са престъпни действия, при които физически или юридически лица незаконно се свързват към електрическата мрежа, за да получават електроенергия без да плащат за нея. Тези случаи нарушават закона и са сериозен проблем за доставчиците на електроенергия и обществото. Ето някои типични случаи на кражби на ток:

 

 1. Неоторизирано включване в мрежата: Някои хора или фирми могат да се свържат неправомерно към електрическата мрежа, обикновено като извършват промени в електрическата инсталация, за да се избегнат броячите или да се направят така, че да не регистрират реалния разход на електроенергия.
 2. Манипулации с електромер: Някои лица може да променят или манипулират електромерите, за да регистрират по-нисък разход, отколкото е реалният. Това може да бъде постигнато чрез различни методи, включително използването на специални устройства за манипулация.
 3. Спиралообразни връзки: При този вид кражба, незаконно свързани кабели се преподреждат в спиралообразни връзки около електрическите кабели на доставчика. Това предоставя неоторизиран достъп до електроенергия.
 4. Незаконно използване на ток от близки сгради: Някои крадци могат да свържат кабели до близки сгради, за да използват тяхната електроенергия.
 5. Кражби в промишлени обекти: В промишлените сектори кражбите на ток могат да бъдат по-сложни, включително използването на нелегални връзки за захранване на производствени линии или оборудване.
 6. Кражби в селските райони: В някои селски райони фермери или други хора могат да извършват кражби на ток, за да захранват селскостопански обекти или жилища.

Тези са само някои от общите случаи на кражби на ток, като методите, използвани от крадците, могат да варират в зависимост от региона и условията.

 

Бонус още информация за кражба на ток чрез Спиралообразни връзки

 

“Спиралообразните връзки” (познати също като “спирали за ток”) са метод, използван от незаконните потребители на електроенергия, за да крадат ток от електрическата мрежа. Този метод включва неправомерното свързване на кабели около електрическите проводници на доставчика на енергия, за да се избегне плащането на разходите за консумираната електроенергия.

Ето няколко ключови точки за спиралообразните връзки:

 1. Неправомерно свързване: Крадците на ток създават спиралообразни връзки, като навиват електрически кабели около кабелите на доставчика на енергия. Този метод позволява на тях да използват електроенергията без да се регистрира разходът от броячите на доставчика.
 2. Спирална форма: Спиралообразните връзки получават името си поради формата, която създават кабелите около електрическия проводник. Те се навиват като спирала, която може да бъде трудно открита, особено ако е направена професионално и внимателно.
 3. Опасност от пожар: Този вид незаконни връзки представляват сериозна опасност от пожар. Незаконно свързаните кабели могат да прегреят и да предизвикат пожар, който може да унищожи сгради и имущество, както и да представлява опасност за живота на хората в близост.
 4. Криминални действия: Извършването на спиралообразни връзки е незаконно и се смята за криминално престъпление. Хората, уличени в този вид дейност, могат да бъдат подложени на наказателно преследване и да бъдат наказани според законодателството на съответната държава.
 5. Мерки за предотвратяване: Доставчиците на енергия често прилагат мерки за предотвратяване на спиралообразни връзки, като използват специализирани технологии за откриване на незаконни връзки и редовни инспекции на мрежата, за да осигурят, че всички потребители плащат за използваната от тях електроенергия.

Този метод на кражба на ток е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО опасен и незаконен, като носи сериозни последствия и рискове както за крадците, така и за обществото!

Имали сме случаи, когато въздушно главно трасе, което върви от електромерното табло към къща, да е компрометирано, и комшията да се прекачва нощно време. Друг пример: в центъра на София ни потърси наш редовен клиент, който сподели, че офисът, който е напълно празен, има месечни сметки от 100-150 лева. По фактури, които беше платил клиентът, беше видно, че имаше разход както през деня, така и нощно време. След наша проверка и сканиране се оказа, че нейният комшия над нея – фирма, занимаваща се с архитектурни проекти, се беше привързала към кабел от осветителната електрическа инсталация на нашия клиент.

Ако имате регулярни сметки за ток, които превишават в пъти нормалната предишна консумация, е ясна предпоставка за кражба на ток. Също, ако имате някакви съмнения за нерегламентирано прикачване към вашите захранващи кабели, може да ни потърсите за съдействие за откриване на евентуална кражба на ток.

(Visited 106 times, 14 visits today)