полагане на нова ел. инсталация

Изграждане на нова ел. инсталация на цех за мебели

Имахме удоволствието да бъдем ангажирани с извършване на електро услуги проектиране и изграждане на изцяло нова ел. инсталация в индустриално хале. Обектът се намира в град София и нашите клиенти имаха нужда от отстраняване на електро захранване което не покриваше като мощности техните потребности.

Нашите видове електро услуги се изразиха в:

За целта ние трябваше да проверим съществуващите стари електрически инсталации и да преценим дали те са безопасни и пригодни за бъдещата дейност на помещението. Нашите електро услуги предлагат тази ел. услуга и на място бяха изпратени електротехници за пълно прозвъняване, заснемане и оразмеряване на помещението.

полагане на нова ел. инсталация

Беше констатирано че съществуващата ел. инсталация по никакъв начин не покрива , като мощности и разположение необходимостта на нашият клиент. Изградихме ново трасе от метални кабелни скари, върху което бяха положени нови трифазни ел. захранващи кабели да всяка дървообработваща машина.

електро услуги

Обособихме отделни работни места с контакти във всяка обособена зона за производство на мебели. Бяха пуснати нови захранващи линии кабели за захранване на климатици които да отопляват голямото по размер хале.

електро услуги софия

 

Демонтирахме и монтирахме нови електрически табла с нова апаратура отговаряща за безопасната работа на всички машини на дърводелския цех.

електротехник София

Монтаж на осветителни тела в цялото хале. Монтаж на трифазни контакти , монтаж на контакти , ключове за контрол на осветленията.

Наш електротехник подвърза дървообработващите ел. машини към електрическата мрежа при липса на каквото и да е упътваща документация от производителя.

(Visited 25 times, 4 visits today)