Услуги
Контакти
Фирмата е разположена и работи на територията на гр Варна.
Извършваме ремонти по домовете на бойлери,перални,съдомиялни ,
както и ремонт и изграждане на електро инсталации.
тел 0888446876
      0878486333
e-mail ivan2020@pismo.bg