Електро услуги София

Смяна на ел. табло на къща

 

Клиент който ни потърси за спешна нужда от електротехник за откриване и отстраняване на проблем на загуба на електрическо захранване на по голямата част от жилището. При посещение на наш електротехник беше констатирано , че проблемът идва от захранващото ел. табло на къщата.

 

Загуба на електричество в жилище

 

Къщата беше със сменено ел. табло преди повече от 10 години като е използвана за тогава добра марка апаратура и правилно подвързване. Но някои фактори , като външните климатични условия и големите консуматори в съчетание на липса на периодично обслужване бяха довели до много опасни поражения.

 

опасност от токов удар

 

Във въпросното ел. табло на клиентите беше нагоряла нулата. Което при двупроводна ел. инсталация и занулени уреди като бойлер , печка и останалите могат да доведат до фатален инцидент.

За това ние силно ви препоръчваме през определени периоди да се обръщате към електротехник за профилактично обслужване и проверка на вашето ел. табло. Което ще ви даде сигурна гаранция , че няма да попаднете в подобна рискова ситуация.

 

опасност от електрически удар в жилище

 

На клиентът нашият електротехник е монтирал нова кутия за ел. табло Шнайдер Електрик с автоматични предпазители също Шнайдер електрик. Включително всички допълнителни елементи които са задължителни при връзването на ново ел. табло.

 

Електротехник за ремонт на ел. табло

 

Също така е монтирана и напреженова защита. Която следи за:

  • Изключване на ел. захранването при волтаж над 245 волта (стойност настроена от нас)
  • Изключване на ел. захранването при волтаж под 200 волта (стойност настроена от нас)
  • При изключване на тока при авария от електропреносната мрежа има зададено времево закъснение от 15 секунди, което предпазва уредите на жилището от токов удар при възстановяване на ел. захранването.
  • Измерва моментното ел. захранване. Така собственикът на жилището лесно може да следи за качеството на предоставената услуга от ЕНЕРГО
  • Измерва и моментната обща консумация, така собственикът на жилището лесно може да си изчисли моментната консумация на всеки един уред като  климатик, печка и други

 

Подмяна на електрическо табло от електротехник

 

Електрическото табло във всеки един дом е единственият елемент който следи и ръководи безопасната работа на цялата ел. инсталация и електрически уреди. За това е много важно на кой ще поверите вашата безопасност и спокойствие. Ние екипът на el-uslugi.net сме винаги на ваше разположение по какъвто и да е въпрос свързан с електро услуги.

(Visited 1,311 times, 130 visits today)