Изграждане на ел. инсталация на училище

Изграждане на автономно главно захранване на училище

Това лято ние имахме не леката задача да отделим специфични части и етажи от сграда с напълно самостоятелно захранване. Сградата която е обща за две отделни училища трябваше да се изгради напълно ново трасе за едно от училищата, така че те да са напълно независими. Проблемът беше, че цялата електрическа мрежа е обща за двете училища и че те не бяха разделени по секции или етажи. Училищата ползваха една част от единия етаж за едното училище , като същото ползва една стая на горен етаж, цял четвърти етаж и общи входове.

Ние трябваше от ГРТ (главно разпределително табло) да захраним допълнително ново ГРТ със нов захранващ ел. кабел 4х35мм2. От същото ГРТ ние трябваше да преработим и захраним всички дежурни и аварийни осветления .

Да пуснем нови ел. захранващи линии към ел. табла към етаж 2, етаж3 и етаж4. Всеки етаж се състоеше от четири отделни ел. табла или сумарно казано в работната част в която работехме бяха 2бр ГРТ и 16бр етажни Ел. табла.

Всичко това беше преработено според нуждите на проекта които ни беше възложен.

 

При изграждането на новата главна захранваща  ел. инсталация допълнително усложни нашата задача наличието на училищен персонал ползващ компютри. Но с тяхно съдействие и разбиране на ситуацията ние съумяхме в рамките на две седмици да се справим и да пуснем захранване вече по новите ел. трасета. За което горещо благодарим на двете директорки и останалия персонал!

 

 

(Visited 41 times, 9 visits today)