Важни неща при изграждане, направа на нова на ел. инсталация

Изграждането на една нова ел. Инсталация е много важно да се извърши от квалифициран и опитен електротехник.Причините са много и от електротехника извършил ел. Изграждането зависят безопасната и ефективна работа на ел. инсталацията.

При късо съединение на електрическия уред при неспазени изисквания на изграждане на ел. Инсталацията може да доведе до пожар.

При изграждането на една нова ел. Инсталация е много важно да се изчислят мощностите, какви консуматори и с какво предназначение ще им.Вид на ел. Инсталацията външно положена със съответния кабел по предназначение ,или вградена под мазилка или гипсокартон. Видовете кабел в България са най различни. Масово ползвани за жилищни и индустриални проекти са кабел ПММБ1 ( мостови кабел)  , СВТ , ШВПС.При самото полагане има изисквания за отстояния от таван , отвор на врати, изолация на уреди работещи с вода.

Важно е самата ел. Инсталация във вашия дом да е разделена по токови кръгове.Например в една кухня е хубаво да има 5 отделни токови кръга.

  1. Пералня изградена с кабел 3х2.5мм2
  2. Съдомиялна изградена с кабел 3х2.5мм2
  3. Печка Изградена с кабел 3х4мм2
  4. Контакти общи нужди върху плот и за хладилник с кабел 3х2.5мм2
  5. Осветление с кабел 3х1.5мм2

Ако извършващият електро услугата не е квалифициран и опитен електротехник има риск да пусне инсталацията така че при монтажа на един окачен таван да се прекъснат електрически линии. За ел. уредите които работят с вода при евентуална авария с водата при некачествено ел. Изграждане съответният контакт може да се намокри и да доведе до токов удар. За това ние не правим компромиси и винаги при полагане на нова ел. Инсталация се стремим тя да бъде  напълно ефективна за клиента за поне 20-30 години напред.

Ако електрическата ви инсталация е стара направена е дву проводна е много важно при преместване на ключове, контакти или добавяне на нови да се замери точно на кои проводник е фазата и нулата .Изключителни важно е да се направи защото съответният консуматор при двупроводна ел. Инсталация трябва да се занули. При подмяна на осветителните тела също трябва да се отнесем максимално внимателни защото много от старите жилища през ключа на осветлението е прекъсната нулата, и при смяна на осветителното тяло при изключен ключ за осветление на кабела ще продължава да има фаза.

Другото също много важно звено от вашата ел. Инсталация е ел. Таблото. То е сърцето на вашата ел. Инсталация и от качеството на апаратурата в него и от нивото на квалификация на електротехника зависят неговата ефективна работа. Когато изграждаме нови ел. Инсталации на жилища винаги ако подменяме ел. Таблото и имаме възможност монтираме дефектнотокова защита която да дава допълнителна сигурност и защита за консуматори ,като :бойлер,пералня,съдомиялна. 

Ще ви покажем и двата варианта на качествено ел. Изграждане извършено от нас , при което са спазени всички изисквания , и некачествено ел. Изграждане извършено от собственика на имота или друго неквалифицирано лице.