Изграждане на нова ел инсталация апартамент

Обект Info

 • Construction Date

  January 2020

 • Category

  Изграждане на ел инсталация

[robo-gallery id=“2375″]Ел. проектиране съобразено с нуждите на клиента


Едни от най-масовите видове апартаменти са панелките. Инсталацията на които е на повече от 30 години , кабелите са нагоряли и изолацията се е втвърдила или направо напукала. Апартамента на който изградихме нова ел. инсталация кабелите бяха точно такива, нагоряли и с напукана изолация. Поради ограниченото време с което разполагаше клиента за ремонт беше поискано от нас да изградим напълно нова ел. инсталация в кухнята, осветление и удължаване ,изолиране и вкопаване на всички останали контакти.

 

Кухнята на клиента е опроводена с 3 жилен проводник изтеглен по стени и тавани , вкопан в канали и всички разклонения извършени в разклонители кутии за вграден монтаж. Преработка на стари кабелни връзки за осветление (неправилни свързани , прекъсващи нулата) които при монтаж на ново LED осветителни тяло при изключен ключ ще имат самото осветително тяло ще има една слаба неприятна подсветка.

Направени са отделни линии за:

 1. Осветление
 2. Контакти кухненски плот и хладилник
 3. Пералня
 4. Съдомиялна
 5. Вградена фурна
 6. Керамичен котлон

Направен е нов излаз за бойлер, осветлението е изпълнено с девиаторни и кръстати ключове по коридорите и серийни и единични ключове по стаите и санитарните помещения.

Предварителна подготовка при нашите електро услуги


Преди започване на ел. изграждането на апартамента заедно с клиента беше обсъдено всички видове електроуреди които ще са им нужни при нанасяне в жилището. Това е важно за нас защото така ние можем да изчислим и предвидим бъдещата ел. инсталация. Точното место на ел. уредите в кухнята също е много важно,защото има опасност  някой излаз или контакт да е в по страни от предназначеното му за това място.

Цялата ел. инсталация беше прозвънена за да сме сигурни ,че когато дойде момента за монтаж на новото ел. табло и доприсъдиняване на допълнителната изградена ел. инсталация всичко ще работи сигурно и качествено.

Всички кабели излизащи от ел. таблото бяха разкачени и надписани (да няма напрежение в тях по време на строителството) , кабели с лоша изолация или нагоряли бяха подменени.

На въпросния апартамент не можем да  покажем снимки на завършен на апартамент по молба на клиента.