Електромонтажи LED осветление в апартамент

Свързването и монтажът на LED осветление в жилище изискват специфични стъпки и внимание към детайлите. Винаги се придържаме към следните стъпки: 1. Планиране: – Уточняваме с клиента точните места, където ще монтираме LED осветителните тела. – Проектираме предварително електрическата инсталация, включително маршрута на кабелите и местата на ключовете и контактите и захранващите блокове. 2. Безопасност: …

Електромонтажи LED осветление в апартамент Read More »

Често допускани грешки при изграждане на ел инсталация в жилище

Изграждането на електрическа инсталация в жилище изисква спазване на различни стандарти и правила за сигурност. Ето някои от основните грешки и неправилности, които трябва да се избегнат при изграждането на една електрическа инсталация: 1.Използване на некачествени материали: Използването на некачествени или неподходящи електрически материали може да доведе до проблеми като късо съединение, пожар или дори …

Често допускани грешки при изграждане на ел инсталация в жилище Read More »

Как да си свържем ключ към лампа без нужда от кабел

Тук ще ви обясня няколко начина как да излезете от ситуация в която едно или няколко осветителни тела не могат да бъдат свързани към ключ за осветление. Благодарение на нашият опит и добра репутация с електро услуги в София ние имаме голям интерес от клиенти с най- различни проблеми и проекти за изпълнение. Ще Ви …

Как да си свържем ключ към лампа без нужда от кабел Read More »

Апаратура с която можете да си засичате сами разхода на ток

Засичането на разхода на електроенергия в дома ви е важна стъпка към икономии и осъзнаване на потреблението ви. Ето няколко съвета как да го направите: 1. Използвайте Смарт Технологии: Смарт електромери: Те ви позволяват да следите енергията, която консумирате в реално време през мобилни приложения. Можете да разгледате качествен  Смарт електромер и неговите функции ТУК …

Апаратура с която можете да си засичате сами разхода на ток Read More »

Как да се предпазим от кражба на ток

Кражбите на ток са престъпни действия, при които физически или юридически лица незаконно се свързват към електрическата мрежа, за да получават електроенергия без да плащат за нея. Тези случаи нарушават закона и са сериозен проблем за доставчиците на електроенергия и обществото. Ето някои типични случаи на кражби на ток:   Неоторизирано включване в мрежата: Някои …

Как да се предпазим от кражба на ток Read More »

Електротехническа НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, и изграждане на ел. инсталации за ниско напрежение в сгради

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обн., ДВ, бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 19.09.2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, захранвани с …

Електротехническа НАРЕДБА № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, и изграждане на ел. инсталации за ниско напрежение в сгради Read More »

Стандарти за височини и отстояния при изграждане на нова електрическа инсталация на жилище

    Направа на нова ел. инсталация на жилище отстояния и височини на ел. кабели     Отстояние на електрическите кабели от таван При изграждане на нова електрическа инсталация нужното отстояние на електрическите кабели в най-горна точка трябва да са на 22-25см разстояние от плочата. Това се налага защото в последствие може да ви се …

Стандарти за височини и отстояния при изграждане на нова електрическа инсталация на жилище Read More »

Направа на нова ел инсталация от опитен и лицензиран електротехник кв. Изток

В град с големината на София строителството и електроремонтите са в голям обем, който изисква огромен брой лицензирани електротехници. Всички ремонти от индустриалните обекти, офиси или домове лицензираният електротехник, този който е дипломиран и голям практически опит е от ключово значение за безопасната работа на електрическите инсталации и уреди. Тук идва и масовият проблем по …

Направа на нова ел инсталация от опитен и лицензиран електротехник кв. Изток Read More »

Направа на ел. инсталация апартамент в София

    Имахме задача да планираме подробен проект на електроинсталацията на апартамент намиращ се в кв. Изток. Работата ни включваше точното планиране на нуждите от електрически уреди и тяхното точно разположение. Направихме точен разчет на всички нужди от електрически уреди и съставихме проект в които всички отделни токови кръгове и мощности бяха изчислени правилно. Електрическото …

Направа на ел. инсталация апартамент в София Read More »

Какви грешки допускат дизайнерите на апартаменти при проектиране на електрическата част

Дизайнерите на апартаменти могат да допуснат някои общи грешки при проектирането на електрическата част. Ето някои от тях: Контакти в жилището Недостатъчен брой контакти: Една от честите грешки е недостатъчният брой контакти в стаите. Дизайнерите трябва да вземат предвид броят на електрическите уреди, които собствениците на апартаментите ще използват, и да осигурят достатъчно контакти за …

Какви грешки допускат дизайнерите на апартаменти при проектиране на електрическата част Read More »