как се изгражда нова ел инсталация

Съвет при изграждане на ел инсталация

Какво е важно при изграждане на ел инсталацията

 

Ще споделим полезни съвети при изграждане на ел инсталация  които са заложени в утвърдени нормативи като стандарти в република България и допълнителни съвети от нашият богат опит като електротехници.

Изграждането на нова ел. Инсталация е много важно да се извърши от квалифициран и опитен електротехник. Причините за това са много , като от електротехника извършил ел. Изграждането зависят безопасната и ефективна работа на ел. инсталацията. При късо съединение на електрическия уред при не спазени изисквания на изграждане на ел. Инсталацията може да доведе до пожар.

 

При изграждането на една нова ел. Инсталация е много важно да се изчислят мощностите, какви консуматори и с какво предназначение ще имат. Вид на ел Инсталацията външно положена със съответния кабел по предназначение ,или вградена под мазилка или гипсокартон. Видовете кабел в България са най различни. Масово ползвани за жилищни и индустриални проекти са кабел ПММБ1 ( мостови кабел)  , СВТ , ШВПС.При самото полагане има изисквания за отстояния от таван , отвор на врати, изолация на уреди работещи с вода.

 

Разпределяне на отделни токови кръгов вашата ел инсталация

 

Важно е самата ел. Инсталация във вашия дом да е разделена по токови кръгове.Например в една кухня е хубаво да има 5 отделни токови кръга.

 

Пералня изградена с кабел 3х2.5мм2
Съдомиялна изградена с кабел 3х2.5мм2
Печка Изградена с кабел 3х4мм2
Контакти общи нужди върху плот и за хладилник с кабел 3х2.5мм2
Осветление с кабел 3.1.5мм2

 

Полагане на кабели за нова ел инсталация

 

Ако извършващият електро услугата не е квалифициран и опитен електротехник има риск да пусне инсталацията така че при монтажа на един окачен таван да се прекъснат електрически линии.  При пускане на вертикални трасета горе хоризонтално по стените е важно кабела да има отстояние от 20-25 см от тавана. При бъдещи ремонтно строителни дейности и направа на нов окачен таван ако изпълните отстоянията то вие ще се застраховате че няма да пробиете електрически кабели.

как се изгражда ел инсталация

Също има нормативи при полагане на кабел при окабеляване на кухни. Кабела желателно на стената на която ще бъдат монтирани шкафовете да бъдат пуснат захранващите линии по тавана , като от тавана да падат вертикалните линии за консуматорите. При изградена вече ел инсталация трябва да си направите заснемане на отстоянията между кабелите , което ще е в помощ при бъдещи монтажи върху стената. За ел. уредите които работят с вода е важно електрическите изводи да са изведени по далече от изводите за вода. При трипроводна електрическа инсталация е хубаво същите тези уреди да бъдат защитени с ДТЗ (дефектно токова защита) която е много чувствителна и ще ви предпази при евентуален електрически пробив.

Въпреки че днес през отоплителния сезон много рядко се отопляват жилища на твърдо гориво. Но задължително трябва да се избягва пускане на електрически кабели по комини. Имали сме случаи когато сме търсени за електро услуги от клиенти точно заради електрически запален кабел който е пуснат вътре в стаята но е по комина. Кабелите в такъв случай се пускат в зоната на комина по тавана на отстояние 30см.

 

изграждане на ел инсталация

 

Ако електрическата ви инсталация е стара и е  двупроводна, е много важно при преместване на ключове, контакти или добавяне на нови да се замери точно на кои проводник е фазата и нулата .Изключителни важно е да се направи защото съответният консуматор при двупроводна ел. Инсталация трябва да се занули правилно. При подмяна на осветителните тела също трябва да се отнесем максимално внимателни защото много от старите жилища през ключа на осветлението е прекъсната нулата, и при смяна на осветителното тяло при изключен ключ за осветление на кабела ще продължава да има фаза. При монтаж на LED осветително тяло ако ключа е свързан грешно , не прекъсва фазата а нула самото осветително тяло при изключен ключ ще има една лека подсветка.

 

Другото също много важно звено от вашата ел. Инсталация е самото ел. Табло. То е частта от електрическата ви ел инсталация която следи за пренатоварвания и къси съединения.  От качеството на апаратурата във вашето ел табло и от нивото на квалификация на електротехника зависят неговата ефективна работа. Когато изграждаме нови ел. Инсталации на жилища винаги ако подменяме ел. Таблото и клиента имаме възможност монтираме дефектнотокова защита която да дава допълнителна сигурност и защита за консуматори, като бойлер, пералня, съдомиялна.

 

 

(Visited 3,587 times, 280 visits today)

Leave a Comment